آشنایی با استانداردهای بین‌المللی مدیریت و تعالی منابع انسانی

ثبت نام بسته است
شرایط رویداد


 • ساختار و ارتباط استانداردهای مدیریت و تعالی منابع انسانی
 • ISO 30405 (جذب و استخدام منابع انسانی)
 • ISO 30408 (راهبری منابع انسانی)
 • ISO 30409 (برنامه‌ریزی منابع انسانی)
 • معرفی منطق و سطوح ۵ گانه بلوغ در مدل ۳۴۰۰۰
 • فرآیندهای مدل ۳۴۰۰۰:
  فرایند۱: طراحی ساختار سازمانی کلان و تفصیلی
  فرایند۲: تجزیه‌وتحلیل شغل و گریدینگ شغلی
  فرایند۳: برنامه‌ریزی منابع انسانی- جذب و گریدینگ شاغل
  فرایند۴: حقوق و مزایا
  فرایند۵: روابط کار و سلامت جامع کارکنان
  فرایند۶: سیستم‌های اطلاعاتی منابع انسانی
  فرایند۷: آموزش- یادگیری و تسهیم دانش
  فرایند۸: مدیریت عملکرد کارکنان و پاداش
  فرایند۹: تحلیل و توسعه شایستگی‌ها
  فرایند۱۰: مربی‌گری و منتورینگ
  فرایند۱۱: تیم‌سازی و توانمندسازی
  فرایند۱۲: مدیریت استعدادها و جانشین‌پروری
  فرایند۱۳: پیشنهادات و نوآوری مستمر
  فرایند۱۴: حسابرسی و ریسک منابع انسانی
  فرایند۱۵: اخلاق- ارزش‌ها و فرهنگ سازمانی
  فرایند۱۶: برنامه‌ریزی استراتژیک منابع انسانیتاریخ & زمان
شنبه
۲۹ مهر ۱۴۰۲
Start - ۹:۴۷
یک‌شنبه
۰۸ بهمن ۱۴۰۲
End - ۸:۴۷ Europe/Brussels
مکان

دانشگاه تبریز

میدان جانبازان
تبریز 13
ایران
--دانشگاه تبریز--
جهت (مکان)را دریافت کنید
سازمان‌دهنده

توسعه کسب و کارهای پویان

+984133380880
+989018096518
poyanstartups@gmail.com
اشتراک گذاری

ببینید مردم در مورد این رویداد چه می‌بینند و چه می‌گویند و به گفتگو بپیوندید.