ارزیابی عملکرد کارکنان و منابع انسانی

ثبت نام بسته است
شرایط رویداد
 • ضرورت استفاده از نظام‌های ارزیابی عملکرد کارکنان
 • اهداف مدیریت و ارزیابی عملکرد منابع انسانی
 • ابعاد ارزیابی عملکرد
 • نگاهی به منابع انسانی و جایگاه ارزیابی عملکرد در آن
 • تعریف ارزیابی عملکرد
 • تفاوت ارزیابی عملکرد با مدیریت عملکرد
 • وضعیت مدیریت عملکرد در سازمان‌های ایرانی
 • نکات مورد ارزیابی (چه چیزهایی را باید ارزیابی کنیم)
 • ویژگی‌های شاخص‌های ارزیابی
 • خطاهای ارزیابی و دلایل بروز آن‌ها
 • تکنیک‌ها و روش‌های ارزیابی عملکرد منابع انسانی
 • ارزیابی ۳۶۰ درجه
 • نکات مورد توجه در مصاحبه‌های ارزیابی عملکرد کارکنان
 • وظایف ما بعد از ارزیابی عملکرد کارکنان چیست؟


تاریخ & زمان
شنبه
۲۹ مهر ۱۴۰۲
Start - ۹:۴۷
یک‌شنبه
۰۸ بهمن ۱۴۰۲
End - ۸:۴۷ Europe/Brussels
مکان

دانشگاه تبریز

میدان جانبازان
تبریز 13
ایران
--دانشگاه تبریز--
جهت (مکان)را دریافت کنید
سازمان‌دهنده

توسعه کسب و کارهای پویان

+984133380880
+989018096518
poyanstartups@gmail.com
اشتراک گذاری

ببینید مردم در مورد این رویداد چه می‌بینند و چه می‌گویند و به گفتگو بپیوندید.