مهارت‌های جذب، استخدام و مصاحبه اثربخش

ثبت نام بسته است
شرایط رویداد
 • آشنایی با روش‌ها و استراتژی‌های استخدام در شرکت‌های بزرگ دنیا و شرکت‌های ایرانی
 • آشنایی با اصول کلی مصاحبه
 • نحوه مطالعه و تاکید بر روی عوامل درج‌شده در رزومه و انتخاب رزومه‌های موثر
 • تعریف و تبیین شایستگی در منابع انسانی
 • نحوه جستجو و تعریف قابلیت‌ها و شایستگی‌ها
 • مولفه‌های اصلی در CBBI
 • ارائه مثال‌ها و ارائه الگوهایی از تدوین قابلیت‌ها در شرکت‌های معتبر ایرانی و خارجی
 • شیوه‌های استخراج شایستگی
 • آشنایی با چند نمونه از مصادیق مثبت و منفی شایستگی‌های رفتار افراد
 • انواع مصاحبه‌های استخدامی
 • مهارت‌ها و ویژگی‌های مصاحبه‌گر حرفه‌ای
 • تکنیک‌های مصاحبه حضوری
 • نحوه آغاز و ایجاد ارتباط با مصاحبه‌شونده
 • طرح سوالات موثر در زمان مصاحبه
 • آشنایی با قالب سوالات مورد پرسش در زمان مصاحبه
 • آشنایی با تکنیک و منطق‎های STAR و ۵W1H و PAR در پاسخ‌گیری از مصاحبه‌شوندگان
 • آشنایی با زبان بدن و تطابق پاسخ سوالات با عکس‌العمل بدن مصاحبه‌شونده
 • آشنایی با تست “جان هالند” برای تعیین ارجحیت شغلی افراد منطبق بر روحیات شخصی آن‌ها
 • آشنایی با تست‌های شخصیتی معتبر جهت فیلتر مصاحبه‌شوندگان
 • خطاهای رایج در مصاحبه
 • اقدامات مورد نیاز بعد از استخدام
 • ارزیابی و اعتبارسنجی روش‌های استخدام و مصاحبه جهت تداوم یا بهسازی


تاریخ & زمان
شنبه
۲۹ مهر ۱۴۰۲
Start - ۹:۴۷
یک‌شنبه
۰۸ بهمن ۱۴۰۲
End - ۸:۴۷ Europe/Brussels
مکان

دانشگاه تبریز

میدان جانبازان
تبریز 13
ایران
--دانشگاه تبریز--
جهت (مکان)را دریافت کنید
سازمان‌دهنده

توسعه کسب و کارهای پویان

+984133380880
+989018096518
poyanstartups@gmail.com
اشتراک گذاری

ببینید مردم در مورد این رویداد چه می‌بینند و چه می‌گویند و به گفتگو بپیوندید.