طراحی، برنامه‌ریزی و مدیریت اجرای آموزش‌های سازمانی

ثبت نام بسته است
شرایط رویداد
  • مقدمه؛ تعاریف و مفاهیم
  • رویکردهای طراحی آموزشی
  • گام‌های تدوین طرح درس
  • اصول تدوین تقویم آموزشی
  • نحوه ارزیابی پیمانکاران آموزش (مؤسسات آموزشی و مدرسان)
  • مراحل تدوین شاخص‌های آموزش
  • مدیریت اجرای آموزش


تاریخ & زمان
شنبه
۲۹ مهر ۱۴۰۲
Start - ۱۱:۱۷
یک‌شنبه
۰۸ بهمن ۱۴۰۲
End - ۱۱:۱۷ Asia/Tehran
مکان

دانشگاه تبریز

میدان جانبازان
تبریز 13
ایران
--دانشگاه تبریز--
جهت (مکان)را دریافت کنید
سازمان‌دهنده

توسعه کسب و کارهای پویان

+984133380880
+989018096518
poyanstartups@gmail.com
اشتراک گذاری

ببینید مردم در مورد این رویداد چه می‌بینند و چه می‌گویند و به گفتگو بپیوندید.