نقشه‌خوانی صنعتی (مکانیک)

ثبت نام بسته است
شرایط رویداد
  • انواع نقشه‌ها
  • سه نمای قطعات صنعتی
  • نمایش اجزای استاندارد در نقشه‌ها شامل:

               پیچ و مهره

               خاره و گوه و پین‌ها

               هزار خارها

               جوش و پرچ

              چرخ‌دنده ها-چرخ زنجیرها و …

یاتاقان‌ها

  • نقشه‌های ترکیبی
  • نقشه‌های انفجاری و اجرایی
  • نمایش برخوردها
  • اندازه‌گذاری اجرایی قطعات
  • نمایش کیفیت سطح قطعات
  • نمایش تلرانس‌های ابعادی و هندسیتاریخ & زمان
یک‌شنبه
۰۷ آبان ۱۴۰۲
Start - ۱۲:۰۵
چهارشنبه
۱۰ آبان ۱۴۰۲
End - ۱۲:۰۵ Asia/Tehran
مکان

دانشگاه تبریز

میدان جانبازان
تبریز 13
ایران
--دانشگاه تبریز--
جهت (مکان)را دریافت کنید
سازمان‌دهنده

توسعه کسب و کارهای پویان

+984133380880
+989018096518
poyanstartups@gmail.com
اشتراک گذاری

ببینید مردم در مورد این رویداد چه می‌بینند و چه می‌گویند و به گفتگو بپیوندید.