الزامات سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر ISO 50001:2018

ثبت نام بسته است
شرایط رویداد

۱. مقدمه‌ای بر انرژی و اهمیت آن در جهان و ایران
۲. اصطلاحات و تعاریف مرتبط با مدیریت انرژی
۳. مدیریت منابع انرژی
۴. خط‌مشی انرژی
۵. فضای کسب‌وکار و طرف‌های ذینفع سازمان
۶. مرز و دامنه کاربرد سیستم مدیریت انرژی
۷. طرح‌ریزی انرژی

۷-۱. ریسک و فرصت‌های بهبود در مدیریت انرژی
۷-۲. بازنگری انرژی
۷-۳. شاخص‌های عملکرد انرژی و خطوط مبنای انرژی
۷-۴. اهداف خرد و کلان انرژی

۸. خدمات پشتیبانی در سیستم مدیریت انرژی

۸-۱. منابع
۸-۲. شایستگی‌ها
۸-۳. مدیریت دانش
۸-۴. ارتباطات
۸-۵. مستندسازی

۹. عملیات

۹-۱. کنترل عملیات
۹-۲. طراحی
۹-۳. خرید و فراهم آوری

۱۰. ارزیابی عملکرد

۱۰-۱. پایش-تحلیل و ارزیابی عملکرد انرژی
۱۰-۲. ارزیابی انطباق با الزامات قانونی و سایر الزامات
۱۰-۲. ممیزی داخلی
۱۰-۳. بازنگری مدیریت

۱۱. بهبود مداوم عملکرد انرژی
۱۲. پروژه‌های بهبود عملکرد انرژی


تاریخ & زمان
شنبه
۲۹ مهر ۱۴۰۲
Start - ۹:۳۰
پنج‌شنبه
۱۱ آبان ۱۴۰۲
End - ۱۰:۲۵ Asia/Tehran
مکان

دانشگاه تبریز

میدان جانبازان
تبریز 13
ایران
--دانشگاه تبریز--
جهت (مکان)را دریافت کنید
سازمان‌دهنده

توسعه کسب و کارهای پویان

+984133380880
+989018096518
poyanstartups@gmail.com
اشتراک گذاری

ببینید مردم در مورد این رویداد چه می‌بینند و چه می‌گویند و به گفتگو بپیوندید.