تعویض تک‌دقیقه‌ای قالب (SMED)

ثبت نام بسته است
شرایط رویداد


 • مقدمه- مفاهیم- تاریخچه
 • هدف از اجرای SMED
 • مزایای پیاده‌سازی شامل:
 •      کاهش ضایعات و دوباره‌کاری
 •      بهبود رانـدمان و بهره‌وری تولید
 •      افزایش تولید- کاهش هزینه‌های تولید
 •      کاهش توقفات تولید- اقتصادی شدن تولید
 •     افزایش ظرفیت تولیـد- کاهـش پرت مواد اولیه
 • شرایط تعویض قالب با روش‌های معمول و پیش از بهبود
 • فرآیند اجرا و نحوه پیاده‌سازی تکنیک SMED
 •       انتخاب اعضای گروه و تشکیل تیم
 •       آموزش افراد گروه و توجیه وظایف و فعالیت‌های آن‌ها
 •       مطالعه و بررسی مراحل تعویض قالب
 •       شناسایـی و دسته‌بندی فعالیت‌های تعویض و Setup
 •       بهبود زمان انجام فعالیت‌های تعویض قالب و تغییر خط
 •       ارائه تکنیک‌های طراحی و مهندسی و راهکارهای فنی
 •       سنجش میـزان دستیابی به اهداف از پیش تعیین‌شده
 • تکنیک‌های مرتبط و ابزارهای بهبود مکمل SMEDتاریخ & زمان
یک‌شنبه
۰۷ آبان ۱۴۰۲
Start - ۹:۳۰
چهارشنبه
۱۰ آبان ۱۴۰۲
End - ۹:۵۰ Asia/Tehran
مکان

دانشگاه تبریز

میدان جانبازان
تبریز 13
ایران
--دانشگاه تبریز--
جهت (مکان)را دریافت کنید
سازمان‌دهنده

توسعه کسب و کارهای پویان

+984133380880
+989018096518
poyanstartups@gmail.com
اشتراک گذاری

ببینید مردم در مورد این رویداد چه می‌بینند و چه می‌گویند و به گفتگو بپیوندید.