آدیت و ممیزی محصول به روش SQFE

ثبت نام بسته است
شرایط رویداد
  • تعاریف، اهداف و جایگاه ممیزی محصول
  • انتخاب مشخصه‌ها و تعیین میزان نمونه‌برداری
  • قواعد درجه‌بندی نقص‌ها
  • محاسبه شاخص‌های ممیزی محصول
    (DUM/ NNQ/ CAQ/ NAQ/ NQL)
  • نمونه: ممیزی یک الکتروموتور
  • طرح‌ریزی و درج مشخصه‌ها و مقادیر آستانه در فرم SQFE
  • تحلیل نتایج، اقدام و گزارش‌دهی


تاریخ & زمان
شنبه
۲۹ مهر ۱۴۰۲
Start - ۱۳:۳۰
چهارشنبه
۱۰ آبان ۱۴۰۲
End - ۱۴:۰۰ Asia/Tehran
مکان

دانشگاه تبریز

میدان جانبازان
تبریز 13
ایران
--دانشگاه تبریز--
جهت (مکان)را دریافت کنید
سازمان‌دهنده

توسعه کسب و کارهای پویان

+984133380880
+989018096518
poyanstartups@gmail.com
اشتراک گذاری

ببینید مردم در مورد این رویداد چه می‌بینند و چه می‌گویند و به گفتگو بپیوندید.