سامانه مودیان مالیاتی چیست؟ 


این سامانه که با وارد شدن به آدرس اینترنتی tp.tax.gov.ir امکان ورود به آن برای مودیان مالیاتی مشمول فراهم می‌شود، محلی جهت ثبت‌نام و ارسال صورت حساب‌الکترونیکی است. ثبت نام در سامانه مودیان مالیاتی طبق قانون از وظایف صاحبان مشاغل اعلام شده است. سامانه مودیان مالیاتی سامانه‌ای اینترنتی برای دریافت گزارش‌های الکترونیکی مودیان است.

این سامانه تحت مدیریت سازمان امور مالیاتی کشور با هدف جلوگیری از فرار مالیاتی فعالیت می‌کند. طبق قانون مصوب آبان 1398، هر فرد مشمول مالیات موظف است برای ثبت نام در سامانه مودیان مالیاتی اقدام کند. در این سامانه به هر مودی مالیاتی یک کار پوشه اختصاص داده می‌شود. این کارپوشه راه ارتباطی مودیان با سازمان امور مالیاتی است.

مشمولین باید صورتحساب‌های الکترونیک خود را در موعدهای مشخص، ارسال کنند. همه اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به ارسال صورت‌حساب الکترونیکی هستند. عدم ثبت نام و عدم ارسال صورت حساب‌ها با این سامانه، منجر به جریمه حداقل 10% از فروش خواهد شد. برای این که در انجام فرآیندهای مالیاتی با مشکلی مواجه نشوید، باید کار با این سامانه را به خوبی بیاموزید.


تعاریف مهم در قانون سامانه مؤدیان


اولین اصطلاحی که در این قانون باید معنی آن را بدانید، عبارت سامانه مؤدیان است. سامانه مؤدیان سامانه‌ای است که چهار ویژگی زیر را دارد:

 • تحت مدیریت سازمان مالیاتی است
 • برای هر مؤدی یک کارپوشه تعریف می‌شود
 • به وسیله‌ای که حافظه مالیاتی دارد متصل می‌شود
 • مرجع ثبت، صدور و استعلام صورت‌حساب است

اصطلاح مهم دیگری که در عنوان این قانون هم آمده است، پایانه‌های فروشگاهی است. هر دستگاهی که سه قابلیت زیر را داشته باشد به عنوان یک پایانه فروشگاهی شناخته می‌شود:

 • اتصال به سامانه مؤدیان
 • اتصال به شبکه‌های پرداخت رسمی
 • صدور صورت‌حساب الکترونیکی

اصطلاح مهم دیگری که در این قانون بسیار تکرار شده است، موضوع صورت‌حساب‌های الکترونیکی است. بر روی این صورتحساب، شماره منحصر به فرد مالیاتی ثبت شده است و در حافظه مالیاتی فروشنده ذخیره می‌شود. صورت‌حساب‌های الکترونیکی فرمت یکسانی ندارند بلکه متناسب با نوع کسب‌وکار، اقلام اطلاعاتی آن مشخص می‌شود.

حتماً تا اینجای این مقاله به این فکر کرده‌اید که اصطلاح حافظه مالیاتی که بارها آن را تکرار کرده‌ایم به چه معنی است. حافظه مالیاتی به هر نرم‌افزار یا سخت‌افزاری گفته می‌شود که 5 ویژگی زیر را دارد:

 1. نوعی حافظه الکترونیکی است
 2. ثبت و نگهداری اطلاعات صورتحساب
 3. انتقال اطلاعات به سامانه مؤدیان
 4. تحت نظارت سازمان امور مالیاتی است
 5. دارای شماره شناسه یکتا اختصاصی


فراخوان‌های ثبت نام در سامانه مؤدیان

زمان ثبت نام در سامانه مؤدیان برای گروه‌های مختلف شرکت‌ها متفاوت است. طبق قانونی که در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، قانون سامانه مؤدیان به صورت هم‌زمان برای همه شرکت‌ها اجرا نمی‌شود؛ در واقع شرکت‌ها با توجه به نوع آنها به چند دسته تقسیم شدند که هر یک از آنها در تاریخ خاصی باید در سامانه مؤدیان ثبت نام و صورت حساب الکترونیکی صادر کنند. در جدول زیر می‌توانید تاریخ اجرای این قانون را برای هر یک از گروه‌های کسب‌وکار ببینید: